Projektujeme

priemyselné stavby

Stojíme za množstvom náročných a funkčných priemyselných stavieb, vďaka ktorým je Noving slovenskou značkou kvality. Tvoríme funkčné dizajny s dôrazom na efektivitu, bezpečnosť a inovatívnosť.

Služby

Poskytujeme zákaznícku podporu a široké spektrum služieb v projekčnej a inžinierskej činnosti. Zabezpečíme zistenie skutkového stavu 3D laserovým skenovaním, vektorizáciu, vypracovanie všetkých druhov projektovej dokumentácie a koordináciu výstavby.

Prípravné štúdie a skutkové stavy
Ako prvý krok prípravy projektu zabezpečíme prípravnú štúdiu a zistenie skutkového stavu s ohľadom na finančné a technické náležitosti.
Koncepčný inžiniering (CE)
Pri koncepte navrhneme možné riešenie v jednej alebo viacerých alternatívach spolu s odhadom nákladov a času potrebného na realizáciu projektu.
Základný inžiniering (BE)
Zastrešujeme výber správnej technológie a zariadení s cieľom nájsť funkčné a cenovo dostupné riešenie, pričom spresníme odhad nákladov.
Povoľovacia dokumentácia
Zabezpečíme pre vás všetku potrebnú povoľovaciu dokumentáciu od územného rozhodnutia, stavebného povolenia až po kolaudačné rozhodnutie.
Tendrová dokumentácia
Vypracujeme detailnú dokumentáciu na výber zhotoviteľa stavby, na základe ktorej jednotliví uchádzači o realizáciu pripravia ponuky.
Realizačná a porealizačná dokumentácia
Pripravíme kompletnú realizačnú a porealizačnú dokumentáciu ako podklad pre úspešné uskutočnenie stavby a jej následnú kolaudáciu.
Zobraziť viac

Naši zákazníci

Sme vzorom v kvalite našej práce a v individuálnom prístupe ku každému zákazníkovi. Získali sme dôveru mnohých nadnárodných spoločností.

Zistite viac

Naštartujte svoju kariéru

Chcete pracovať na zaujímavých projektoch a stať sa odborníkom vo svojej profesii? Práca u nás v projekcii je založená na kooperácii tímov z rôznych odvetví. Pridajte sa k nám, získavajte skúsenosti a budujte svoju kariéru. Sme spoľahlivý zamestnávateľ, ktorý sa nebojí oceniť a odmeniť svojich zamestnancov.

Riadime sa firemnými hodnotami
Spolupracujeme a pomáhame si
Zdieľame naše skúsenosti
KariéraKontaktujte nás
O nás

Len vďaka spolupráci, súdržnosti a kolegialite sme vybudovali firmu s medzinárodným renomé. Ctíme si našu firemnú kultúru aj každého jedného člena nášho tímu.

V tíme sú zastúpené všetky vekové skupiny od inovatívnych juniorov až po skúsených profesionálov. Spoznajte ľudí, ktorí stoja za naším úspechom.

Ako sme začínali?
Kto sme dnes?
Kam smerujeme?
Projekty financované z EÚ
  • Máte záujem o naše služby?
  • Potrebujete poradiť?
  • Kontaktujte nás