Mikroslužby procesnej skupiny

Balíček služieb zameraný na prípravu dokumentácie a podkladov k projektu, definovanie procesov, návrh špecifikácie a výber zariadení. Súčasťou balíčka sú nasledujúce služby:
  • Are you interested in our services?
  • Do you need advice?
  • Contact us!
Noving formulár EN